Публікації

Показано дописи з Грудень, 2017

Music Tempo (RU)

Зображення
ТЮНИНГ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Известно что в музыке есть такие консонансы: Мажорное трезвучие, возьмём к примеру «А мажор» – (А,C#,E) любой октавы, в любом количестве, в любом сочетании и вариантах; Минорное трезвучие, возьмём к примеру «A минор» – (A,C,E) любой октавы, в любом количестве, в любом сочетании и вариантах. Точка. Все остальные сочетания в разной степени диссонансы и требуют разрешения. В музыке по этому поводу придумали и используют одну из основных концепций для музыкальной композиции – Тональность (ключ).
Тональность музыкальной композиции – это мажорное или минорное трезвучие которое звучит или подразумевается на протяжении всей композиции, основа-фундамент на котором строится музыкальная композиция (что не исключает, и предполагает бурное модуляционное движение).
Из этого следует что например в тональности «A мажор» три опорные ступени (A,C#,E) остальные ступени композиции диссонансы по отношению к тональному трезвучию и требуют разрешения.
Предпосылкой к созданию изобре…

Music Tempo (UA)

Зображення
ТЮНІНГ МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ
Відомо що в музиці є такі консонанси: Мажорний тризвук, візьмемо наприклад «A мажор» – (A,C#,E) будь-якої октави, в будь-якій кількості, в будь-якому поєднанні та варіантах; Мінорний тризвук, візьмемо наприклад «A мінор» - (A,C,E) будь-якої октави, в будь-якій кількості, в будь-якому поєднанні та варіантах. Крапка. Всі інші поєднання у різному ступені дисонанси та вимагають вирішення. В музиці з цього приводу придумали та використовують одну з основних концепцій для музичної композиції – Тональність (ключ).
Тональність музичної композиції – це мажорний або мінорний тризвук який звучить чи мається на увазі протягом всієї композиції, основа-фундамент на якому будується музична композиція (що не виключає, і припускає бурхливий модуляційний рух).
З цього випливає що наприклад в тональності «A мажор» три опорні ступені (A,C#,E) інші ступені композиції дисонанси по відношенню до тонального тризвуку і вимагають вирішення.
Передумовою до створення винаходу є той факт, щ…