Music Tempo (UA)

cpng   apng   uapng   rpng
ТЮНІНГ МУЗИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ

Відомо що в музиці є такі консонанси: Мажорний тризвук, візьмемо наприклад «A мажор» – (A,C#,E) будь-якої октави, в будь-якій кількості, в будь-якому поєднанні та варіантах; Мінорний тризвук, візьмемо наприклад «A мінор» - (A,C,E) будь-якої октави, в будь-якій кількості, в будь-якому поєднанні та варіантах. Крапка. Всі інші поєднання у різному ступені дисонанси та вимагають вирішення. В музиці з цього приводу придумали та використовують одну з основних концепцій для музичної композиції – Тональність (ключ).

Тональність музичної композиції – це мажорний або мінорний тризвук який звучить чи мається на увазі протягом всієї композиції, основа-фундамент на якому будується музична композиція (що не виключає, і припускає бурхливий модуляційний рух).

З цього випливає що наприклад в тональності «A мажор» три опорні ступені (A,C#,E) інші ступені композиції дисонанси по відношенню до тонального тризвуку і вимагають вирішення.

Передумовою до створення винаходу є той факт, що частота долей такту формує звуковий тон (що підтверджують барабанні демонстрації – Demo system) і його також можна, чи потрібно, гармонізувати в музиці, що дозволить уникнути дисонансу між цим тоном і тональністю музичної композиції.

Demo system 1x прозвучить бій малого барабана різними нотами в 1х темпі (87 четвертних за хвилину), потім такий самий ритмічний малюнок бас бочкою і на закінчення мелодія низько налаштованої гітари з ефектом Distortion в F# тональності в тому-ж темпі:
Demo system 8x все теж саме що і 1x тільки в темпі 8х (694 четвертних за хвилину), при цьому можна почути одну й ту ж мелодичну фразу різними тембрами, що наочно (чи навушно) демонструє єдність темпу та висоти звуку:
Для вирішення поставленої задачі запропоновано такий спосіб:

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

1. Спосіб налаштування параметрів музичної композиції, який відрізняється тим, що використовуючи дані системи налаштування параметрів музичної композиції, частоту сильних або вимірювальних долей такту налаштовують в діапазоні границь основного тону музичної композиції впродовж усієї або частини музичної композиції.

2. Спосіб налаштування параметрів музичної композиції, який відрізняється тим, що використовуючи дані системи налаштування параметрів музичної композиції, частоту вимірювальних долей такту налаштовують в діапазоні границь тона п’ятої ступені музичної композиції впродовж усієї або частини музичної композиції.

Надана система налаштування параметрів музичної композиції містить показники тональностей і відповідний їм темп вимірювальних долей. Система прикрашена відповідним кожній тональності кольором. Зверху вказано музичний стрій за яким побудована система. В даному випадку це музичний стрій планети Земля, який оснований на частоті оберту землі навколо своєї осі відносно сонця «G-21 = один цикл за добу, відтак G4 = 388,361 Гц, А4 = 435,921 Гц», «А+4» на 50 центів вище від «А4», та нічим не обґрунтований міжнародний стандарт від 1939 – «а4 = 440 Гц», який вище від «А4» на 16,124 цента. «а+4» вище від «а4» на 50 центів.

У випадку, якщо Ви будете використовувати інший музичний стрій, потрібно оновити дані системи. Для цього помножте частоту основного тону музичної композиції (першу ступінь) на 60, отримаєте біти за хвилину. Потім розділіть отриманий результат на 2 (октавное співвідношення) потрібну кількість разів. Щоб отримати темп натуральної п'ятої ступені помножте темп першої ступені на 1,5 або на 0,75.

В музиці метри поділяються на три типи: октавний, квінтовий і синтетичний. Метри в чисельнику яких 1, 2, 4, 8, 16, тобто октавна відповідність – октавні, наприклад: 1/4, 2/4, 4/4. Метри в чисельнику яких 3, 6, 12, тобто квінтова відповідність – квінтові, наприклад: 3/4, 6/4. Метри в чисельнику яких 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, – синтетичні, наприклад: 5/4, 7/4. Найбільш досконалим є октавний метр. Для октавного метру краще ставити темп першої ступені, використовуючи дані темпометричної системи. В такому разі в октавному такті частота сильної долі та вимірювальних долей буде відповідати основному тону. Для квінтового метру краще ставити темп натуральної п’ятої ступені, використовуючи дані темпометричної системи. У квінтовому такті частота сильної долі буде відповідати основному тону, частота вимірювальних долей відповідатиме п’ятій ступені. Для квінтового метру можна поставити темп першої ступені, в такому випадку частота сильної долі відповідатиме четвертій ступені, частота вимірювальних долей основному тону. Для синтетичного метру краще ставити темп першої ступені, при цьому частота вимірювальних долей відповідатиме основному тону.

Налаштована композиція сприймається більш природно і краще на інтуїтивному рівні:
На відміну від композиції з інфра-дисонансом:
Технологія захищена патентом України на корисну модель № 74516 (чинний з 25.10.2012, 18.06.2012) та патентом Російської Федерації на винахід № 2574516 (чинний з 04.12.2012). Автор та патентовласник Лапковський Сергій Олександрович, контакти: +38(098)20-45-999  mustempo@yahoo.com.

Приклади налаштованих музичних композицій:

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР – ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

м. Луцьк
Договір щодо використання технології налаштування музичної композиції, а саме патенту України на корисну модель № 74516 та патенту Російської Федерації на винахід № 2574516, визначає взаємовідносини між власником технології в особі Лапковського Сергія Олександровича (далі – Автор або Ліцензіар) та Замовником ліцензії, який прийняв публічну оферту (пропозицію) щодо укладання Договору.

1. Визначення
1.1. Під музичним продуктом слід розуміти одну або кілька музичних (музично літературних) композицій (речей).
1.2. Під музичною композицією слід розуміти частотно-часовий об'єкт.

2. Предмет Договору
2.1. Замовник замовляє ліцензію на налаштування вказаних музичних композицій, що дасть можливість вільно використовувати цей музичний продукт на території України та Російської Федерації, що включає вільне виконання (на концертах та заходах), вільний продаж на аудіо CD та інших носіях, вільну трансляцію на радіо, телебаченні та інших інформаційних ресурсах, або вільний продаж прав на цей музичний продукт, а власник технології після формального розгляду і схвалення надає таку ліцензію.

3. Порядок замовлення ліцензії та порядок її видачи
3.1. Замовник відправляє з контактного e-mail лист замовлення, складене відповідно до форми згідно з правилами, на mustempo@yahoo.com. Після розгляду на е-mail Замовника відправляється рахунок згідно з тарифом вказаним в Умовах застосування, або за наявності статусу Партнер Music Tempo, згідно тарифу для Партнерів. Замовник оплачує рахунок протягом 3-х (трьох) календарних днів. Після отримання оплати за рахунком, на е-mail Замовника надсилається лист підтвердження що містить опис виданої Ліцензії яка діє безстроково і означає що вказані композиції налаштовані санкціоновано.

4. Зберігання та обробка наданої інформації
4.1. Замовляючи ліцензію, Ви надаєте Автору та команді Music Tempo дозвіл на зберігання та обробку наданої інформації.
4.2. Фактом застосування технології Правовласник надає Автору та команді Music Tempo дозвіл на зберігання та обробку інформації пов’язаної з композицією. Якщо Ви не згодні з цим, не використовуйте технологію.

5. Відповідальність сторін
5.1. У випадку не виконання чи неналежного виконання умов Договору, Сторони несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

6. Порядок укладення Договору та зміни його умов
6.1. Укладенням Договору з боку Замовника, тобто повним і беззаперечним прийняттям умов Договору є написання у замовленні відповідної фрази: "Приймаю умови Ліцензійного Договору Music Tempo".
6.2. Автор має право змінити умови Договору та Правила, шляхом розміщення повідомлення про такі зміни на цій сторінці.
6.3. У разі суттєвої зміни умов Договору та Правил, уже видані Ліцензії діють за Договором який був дійсний на час замовлення.

7. Інші умови
7.1. При виникненні спорів і розбіжностей у звязку з цим Договором, Сторони вирішують їх шляхом переговорів. Якщо таке вирішення неможливе, спір вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

8. Додаток: Умови застосування; Партнерська програма; Правила замовлення Ліцензії.

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Ціна ліцензії на налаштування однієї нециклічної композиції, або частини циклу, на одну тональність або один тональний план встановлюється 1 січня поточного року і діє на протязі усього поточного року з такого розрахунку: зростає на 3 % відносно ціни минулого року. Початково встановлена ціна в 2012 р. - $ 10000 або еквівалент. Таким чином, ціна ліцензії в 2019 р. становить $ 12300 або еквівалент. Відповідно ціна ліцензії в 2020 р. становитиме $ 12670 або еквівалент.

Несанкціоноване використання технології суворо заборонено законом.

Після отримання ліцензії композицію можна публікувати.

ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА

Music Tempo надає виробникам музики, композиторам, музичні атрибути найвищої добротності, що не мають аналогів у світі, використовуючи які можна створювати добротні музичні композиції.

Уявіть, що Ви, як людина мистецтва, перфекціоніст щодо музики, витрачаєте багато часу і грошей в дорогих студіях, оплачуєте сесійних музикантів і на виході не отримуєте на 100% добротний продукт? Це неподобство?

А тепер уявімо, що ви купуєте музичні атрибути найвищої добротності, зі знижкою 98%, і ще отримуєте додатковий прибуток? Такого щастя не буває?

Буває! Зі 100% прибутку 99% повертається Вам просто за те, що Ви порекомендуєте іншим людям купувати налаштування Music Tempo.

За підсумками місяця Вам виплачується винагорода за наступною таблицею:

Обіг;                 Ретро Бонус.
  12                     1 з 4 =   3
  48                     1 з 2 = 24

Обіг – кількість оплачених ліцензій на композиції за один місяць. Ціна ліцензії на одну композицію у 2019 р. становить $12300 або еквівалент, але для Партнерів знижка 98%, і ціна складає всього $ 246 або еквівалент. Ви можете також замовляти ліцензії для Ваших особистих клієнтів за ціною на Ваш розсуд, і мати дохід на різниці за кожну композицію. При обігу 12 композиції в місяць вам повертається 3 бонуси. 1 бонус це безкоштовна ліцензія на одну композицію, або грошові кошти у розмірі ціни ліцензії для Партнерів на одну композицію – $ 246. В обіг враховуються не тільки Вами оплачені ліцензії але й Вашої лінії спонсорської підтримки (ЛСП).

Коли Ви приєднуєтесь до програми Music Tempo, Вам присвоюється номер. Ви можете купувати ліцензії за ціною для партнерів та рекомендувати людям користуватися налаштуванням Music Tempo. Коли Ви приєднуєте свого друга або знайомого, йому теж присвоюється номер, який числиться у Вашій лінії спонсорської підтримки (ЛСП). Проявивши належну старанність Ви приєднаєте до своєї (ЛСП) достатню кількість друзів і знайомих щоб отримувати бонуси з обігу.

Є бажання стати Партнером або знайти Партнера-консультанта щоб отримувати Ліцензії по пільговим цінам? Надішліть з Вашого контактного e-mail на mustempo@yahoo.com лист анкету:

1. Ваше ім’я;
2. Рік народження;
3. Місто, Країна;
4. Ціль (Стати Партнером / Знайти Партнера-консультанта)?

Після надходження анкети наш Партнер зв’яжеться з Вами.

ПРАВИЛА ЗАМОВЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Відправляєте з Вашого контактного e-mail лист «Замовлення Ліцензії» на mustempo@yahoo.com що містить:

1. Ваше П.І.Б. (за наявності статусу Партнер –Ваше ім'я та номер Договору Music Tempo).

2. Кількість композицій: Вказуєте кількість композицій на які Ви замовляєте ліцензію.

3. Опис: Заповнюєте поле "Опис". Опис має чітко і вичерпно ідентифікувати муз. композиції. У ньому вказується повний опис композиції як на офіційному CD, музичний бренд під яким планується опублікувати/оприлюднити твір, офіційна назва речі, рік виготовлення, час звучання і тональність, автор(и), місто і країна, можна вказати назву альбому за наявності.

Додатково можете написати те, що Ви хочете повідомити. Наприклад, буває складна ситуація, що твір автора виконують зразу декілька виконавців (публікують під різними брендами) і є складність з його ідентифікацією, чи це той самий твір чи зовсім інший, чи ще якась нестандартна ситуація. В такому випадку напишіть про це, і ми разом вирішимо, як оформити ліцензію на таку композицію.

4. Приймаєте умови Ліцензійного Договору Music Tempo.

5. Прикріплюете композиції в mp3 форматі на налаштування яких Ви замовляєте ліцензію, якщо не вміщуються всі в одному листі, можете відправити декілька листів.

Приклад листа замовлення:

Замовлення Ліцензії
Лапковський Сергій Олександрович (або Сергій, MT–Author)
Кількість композицій: 2
Опис:
1) Mustempo – Sonata `2014 – 5:07 (A Major)
2) Mustempo – Boogie `2014 – 4:37 (F# Major)
Музика Сергія Олександровича Лапковського, м. Луцьк, Україна.
Я приймаю умови Ліцензійного Договору Music Tempo.
+ Прикріплені mp3 файли.

Після розгляду на Ваш е-mail буде відправлено рахунок.

Після отримання оплати за рахунком, на Ваш е-mail надійде лист підтвердження що містить опис виданої Ліцензії яка діє безстроково і означає що вказані композиції налаштовані санкціоновано.
Ліцензіар: /С.О. Лапковський/

cpng   apng   uapng   rpng
Fpng  VpngКоментарі

Популярні дописи з цього блогу

Music Tempo (RU)